- Reklame -

En uendelig strøm af snotnæser og umulige forældre, der ånder dig i nakken? Pædiatri kan virke skræmmende på nogle, men alligevel er specialet et af de mest populære. Overlæge på Børneafdelingen på OUH, Steffen Husby, har aldrig rigtigt været tvivl: Børn er sjove at arbejde med men stiller også store krav til både faglig viden og kommunikationsevner.

Professor, dr.med. Steffen Husby, Overlæge, afd. H, OUH

Jeg begyndte at interessere mig for pædiatri under medicinstudiet, hvor jeg på 1. del (bachelordelen) havde vagter på børneafdelingen og syntes, at kontakten med børn var sjov. Små børn har et andet sygdomsmønster end voksne, og specialet indeholdt en bredde, som jeg også fandt tiltrækkende.

Hvorfor specialiserede du dig på netop dette felt?

På sidste semester af studiet spurgte vi under en forelæsning, hvordan man blev pædiater. Svaret var, at det nok var bedst med et par års klinisk grunduddannelse, før man gik ind i specialet. Jeg startede derfor i pædiatri efter to års intern medicin og kirurgi.

Og heldigvis kom der i forbindelse med overenskomsten i 1982 et væld af stillinger. Jeg fik lidt uventet en 3-årig stilling på børneafdelingen i Odense, som jeg dog sagde op efter et år for at starte på et forskningsprojekt.

Overvejede du andre specialer?

Jeg overvejede intern medicin, men ikke seriøst nok til at vælge et gren-speciale. Jeg overvejede som alternativ ren forskning, men savnede kontakten med patienter i det daglige arbejde.

Nævn tre fordele ved dit speciale?

  1. Børn er sjove at være sammen med, og du skal kommunikere både med barnet og dets familie.
  2. Der er mange kontaktflader til andre specialer og andre faggrupper – altså en høj grad af tværfaglighed og samarbejde.
  3. Som udgangspunkt er man læge for hele barnet, og derfor udfordres bredden af din viden og indsigt i hele pædiatrien. Oveni skal du også bruge din eventuelle viden inden for et særligt interessefelt.

Nævn tre ulemper ved dit speciale?

  1. Bredden af specialet kan også være en ulempe.
  2. Kravet om samarbejde ligeledes.
  3. Den akutte vagtbelastning, men der er sket en betydelig vagtudtynding i løbet af de sidste 10 år.

Ville du specialisere dig i noget andet i dag, hvis du havde muligheden?

Nej, men der er flere tilgrænsende specialer, det også kunne være interessant at arbejde indenfor.

Hvordan ser fremtiden ud for dit speciale mht. rekruttering, udvikling og forskningsmuligheder?

Pædiatri er et bredt speciale med mange muligheder for forskellige stillinger: Man kan få stilling i sygehusvæsenet, i det kommunale system som børne-unge-læge eller i speciallægepraksis. Inden for sygehusvæsenet kan man fordybe sig i forskellige interessefelter lige fra neonatologi, allergologi, neuropædiatri til børne-endokrinologi osv.

I dag er der ca. 23 uddannelsesstillinger om året og ca. dobbelt så mange ansøgere.  Specialet vil udvikle sig i de kommende år med en tiltagende subspecialisering på de enkelte børneafdelinger. Der vil derfor være et stigende behov for børnelæger.

På OUH har vi netop oprettet en forskningsenhed for pædiatri med aktuelt 6 ph.d.-studerende. Der findes også andre lignende enheder, der indeholder et element af pædiatri. Alt i alt er der gode muligheder for forskning, også selvom det kan tage lang tid at finde det rigtige projekt og finansiere det.

Hvorfor skal unge læger vælge dit speciale?

Fordi det er sjovt, hvis man kan lide at være sammen med børn. Fordi pædiatri er så bredt et speciale, at det er svært at blive træt af. Fordi det er klinisk og kombinerer teori og praksis.

 

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.