- Reklame -

Akupunktur er den alternative behandlingsform, der bliver mest anvendt i det danske etablerede system. Flere offentlige hospitaler tilbyder at stikke i dig, og antallet af sygeplejersker, fysioterapeuter og læger, der kan stikke, stiger ligeså.

Akupunktur
Foto: Colourbox

Daniel Nicolaj Larsen
Fys.stud.

Lizandra Pultz Nielsen
Stud. journalist

Du træder ind til den første behandling. I starter med en samtale, så terapeuten kan danne sig et overblik over klientens problem.

Til at hjælpe med at diagnosticere bruger nogle akupunktører redskaber som tung- puls- og irisanalyse. Denne analyse stammer fra ayurveda, og forskellige sygdomme skulle kunne ses i iris, tunge og mærkes på pulsen.

Derefter indsætter behandleren typisk 3 til 16 nåle, som klienten ligger med i 20 til 30 minutter. Sådan kan den første behandling i en akupunkturklinik se ud, og den varer typisk imellem 60 og 90 minutter. Opfølgende behandlinger varer 30 til 45 minutter.

Er behandlingen vellykket, vil du ifølge akupunktørerne have typiske reaktioner efter behandlingen, som afslappelse, forøget energi og velvære, kløe, summen eller prikken i kroppen, varme- eller kuldefornemmelser.

Den Gamle Gule Kejser
Oldtidens kinesere gjorde sig nogle overvejelser omkring sygdom og sundhed. Overvejelser, som akupunktur udspringer af.

    • Hvad akupunktur virker og ikke virker på, forskes der meget i. På VIFAB.dk er der blandt andet en undersøgelse med sclerose patienter, der fik akupunktur. Den viste, at der med akupunktur ikke var en signifikant ændring i symptomerne. Men derimod var der en signifikant ændring i livskvaliteten.

 

  • Resultatet fra et andet studie, som kan læses på VIFAB.dk om smertebehandling, tydede på, at den gode effekt fra akupunkturen primært skyldes placeboeffekten samt patientens oplevelse af behandlingen.

Den første lærebog i akupunktur, »Den Gule Kejser«, er dateret 200 år før Kristus.

De mente blandt andet, at mennesket er en integreret del af naturen og universet, og hvad der gælder for naturen, gælder også mennesket. I mennesket mener de, at livsenergien »Qi« strømmer rundt i nogle fast definerede energibaner, meridianbanerne, samt at vi er underlagt teorien om yin og yang, samt det de kalder loven om de fem elementer.

Akupunktørerne mener så at kunne regulere strømmen af Qi ved brug af primært nåle i udvalgte punkter, der hver har deres unikke egenskaber.

Yin og yang og de fem elementer
Yin og yang er modsatrettede poler, der er indbyrdes afhængige.

Der er aldrig noget, der udelukkende er yin eller yang. Det ene kan ikke eksistere uden det andet.

Der er altid lidt yin i yang og vice versa. Samlet siges yin yang energien at gælde alt i universet; aktivitet – hvile, mand – kvinde, nat og dag, sorg – glæde, lys – mørke, sammentrækning – ekspansion, sympaticus og parasympaticus og så videre.

Herudover gælder i akupunktur de fem elements teorien. De fem elementer er placeret i en cirkel og har hver især nogle helt faste egenskaber i form af blandt andet farve, følelse, lyd, lugt og organ i kroppen.

  • Traditionel kinesisk medicin er den mest udbredte akupunkturform.
  • Der findes også andre grene af akupunktur, for eksempel IMS-akupunktur som især bruges ved muskulære problemer.
  • Knap en tredjedel af de danske sygehuse tilbyder akupunktur.
  • Akupunktur er 2200 år gammelt.

Elementerne nærer og kontrollerer hinanden. For eksempel nærer vand-elementet træ-elementet, samtidig med at vand kontrollerer ild-elementet. Er der et element, der er i ubalance, kan ubalancen sprede sig videre til resten af elementerne.

Mit ben gør ondt, og så jeg skal have nåle i armen?
Den generelle tilstand i kroppen bestemmer, om der opstår sygdom i kroppen eller ej.

Derfor ses sygdom i kinesisk medicin som noget, der rammer hele kroppen, og ikke kun det sygdomsramte område. Meridianbanerne, hvor energien løber, er ifølge teorien et lukket kredsløb, der forløber sig over hele kroppen.

Derfor menes eksempelvis en knælidelse også at kunne behandles ved at få indført nåle andre steder på kroppen.

1 KOMMENTAR

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.