Home Om Sund & Hed

Om Sund & Hed

 

Sund & Hed er Syddansk Universitets sundhedsvidenskabelige studiemedie.
Formålet er at samle alle studerende og ansatte på tværs af SUND – med alt lige fra praktiske faktultetsinformationer, artikler om sundhedsfaglige temaer til reportager fra diverse aktiviteter og -oplevelser. Artikler udgives løbende året rundt, og produceres af en redaktion bestående af studerende fra de forskellige studieretninger.

Sund & Hed var oprindeligt et trykt blad, men overgik fra sommeren 2021 til at være et rent onlinemedie, med tilstedeværelse på flere sociale medier. 

Samling af SUND siden 1999

Idéen til det fælles blad blev til i en studiemiljøgruppe i 1999. Gruppen havde et ønske om at finde måder til forbedring af studiemiljøet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, og ideen med et samlende studieblad på tværs af studerende og ansatte opstod. Her skulle alle kunne få taleret på lige fod og både praktiske fakultets- og studieinformationer samt de mere sociale aspekter af studielivet skulle repræsenteres.

Centralt stod, at bladet skulle være fra og til SUND. Derfor har redaktionen bag bladet siden start været sammensat af studerende fra forskellige studieretninger. Og da det første nummer af Sund & Hed udkom i december 1999, havde det titlen “Fedt Navn” på forsiden og en navnekonkurrence inde i bladet, hvor alle kunne deltage for at finde det bedste navn til bladet. Dermed opstod navnet Sund & Hed, hvortil logoet også er udviklet af studerende.