Home Blog Page 242

Speciale: Diagnostisk radiologi

0


Diagnostisk radiologi (røntgen): Denne gang er turen kommet til Jens Karstoft, der blev overlæge, dr. med. i diagnostisk radiologi, selvom han ikke deltog i radiologiundervisningen.

 

Af Jens Karstoft
Dr. med., ledende overlæge, røntgendiagnostisk afdeling, Medicinsk Center, OUH

 

Hvorfor specialiserede du dig på netop dette felt?

Med skam må jeg melde, at jeg stort set ikke kom til noget af radiologiundervisningen i studietiden. Først som yngre læge opdagede jeg, hvor central en rolle radiologien spiller for patientbehandlingen, hvorefter jeg fik et vikariat inden for området og blev grebet af mulighederne.

Overvejede du andre specialer?

Jeg overvejede lidt kirurgien, specielt urologien en overgang, men forblev i radiologien. Dette har jeg aldrig fortrudt.

Nævn tre fordele ved dit speciale?

Den centrale rolle, det spiller, i næsten al diagnostik.

En henvisning med en problemstilling, hvor man med fascinerende højteknologi hurtigt stiller en diagnose.

Patientkontakt i den udstrækning, man ønsker det. Beskæftiger du dig med fx ultralydsskanning, har du større patientkontakt end ved de fleste kliniske specialer.

Hurtig udvikling inden for specialet. Nye modaliteter og ikke mindst kraftig stigning af interventioner/småoperationer, som kan foretages langt mindre traumatisk end ved åben kirurgi.

Nævn tre ulemper ved dit speciale?

I og med man som tværgående afdeling ikke har sine “egne patienter”, kan man til tider føle sig sat lidt udenfor og afhængig af andre.

Ellers har jeg svært ved at finde ulemper.

Ville du specialisere dig i noget andet i dag, hvis du havde muligheden?

Nej.

Hvordan ser fremtiden ud for dit speciale mht. rekruttering, udvikling og forskningsmuligheder?

Efter i en periode at have haft svært ved at rekruttere til specialet ser vi nu en stigende interesse. Specialet udvikler sig dog hastigt med øget behov for speciallæger, samtidig med at en del ældre speciallæger går på pension. Karrieremulighederne inden for specialet er således særdeles gode. Traditionelt har der ikke været stor forskningsaktivitet inden for specialet i Danmark i modsætning til de øvrige nordiske lande. Der foretages dog en del på OUH. Mulighederne er store i og med røntgenafdelinger pr. definition har et meget stort arkivmateriale.

Hvorfor skal unge læger vælge dit speciale?

Fordi det er spændende, det er faktuelt, det er i kraftig udvikling. Det er bredt favnende, forstået på den måde at man kan beskæftige sig med ren billeddiagnostik, have bred patientkontakt eller foretage interventioner/operative indgreb. Der er gode karrieremuligheder.

Diagnostisk radiologi

Hvor mange?

 

Ved lægetællingen i år 2000 var der i alt 548 normerede stillinger på de radiologiske afdelinger. Antal uddannelsesforløb: I øjeblikket 20 normerede pr. år.

 

Hvordan?

 

Den radiologiske uddannelse sigter på at uddanne en speciallæge, der som afdelingslæge kan varetage procedurerne både i det daglige arbejde og under vagtarbejdet på en funktionsbærende enhed i en radiologisk afdeling. Alternativt skal de kunne fungere som praktiserende speciallæge.

Uddannelsen foregår ved en Introduktionsuddannelse, der består af 1 år på radiologisk afdeling ved en funktionsbærende enhed, samt en Hoveduddannelse, der omfatter 4 år med ansættelser, der tilsammen sikrer, at målbeskrivelsens kompetencer opfyldes. Disse erhverves ved ansættelser ved:

  • Radiologisk afdeling ved FBE
  • Radiologisk afdeling ved HSE (højtspecialiserede enheder)
  • Fokuserede ophold/ansættelse på klinisk afdeling i højst 4 uger
  • Ved ansættelse i en anden klinisk afdeling.

 

Hvor?

 

Den overvejende del af specialet er lokaliseret i sekundærsektoren i både de funktionsbærende enheder (FBE) og højtspecialiserede enheder (HSE). Den radiologiske afdeling er en central afdeling på ethvert hospital og er en tværgående samarbejdspartner for samtlige øvrige kliniske afdelinger. I år 2001 var der i alt 83 radiologiske afdelinger fordelt i alle amter, heraf 8 med lands/landsdelsfunktioner. Der er kun beskeden funktionsvaretagelse i primærsektor, idet der findes praktiserende speciallæger i diagnostisk radiologi i Københavns og Frederiksberg kommuner samt i Århus Amt.

 

www.sst.dk

 

Speciale: Patologisk anatomi

0

Hvad gør man, når man ikke har talent for at tegne bygninger? Man bliver professor, dr.med i patologisk anatomi.

Professor Claus Fenger fører specialepennen i dette blad.

Som turnuskandidat (1967) blev jeg inddraget i forskning i mavetarmsygdomme. Mine kirurgiske lærere opfordrede mig til at blive mavetarmpatolog, da der i Danmark på det tidspunkt kun var en, som rigtigt interesserede sig for dette spændende område.Hvorfor specialiserede du dig på netop dette felt?

Overvejede du andre specialer?

Jeg overvejede kort kardiologi (allerhelst ville jeg have været arkitekt, men det kræver talent!)

Nævn tre fordele ved dit speciale?

Det er spændende direkte i mikroskopet at se, hvad der foregår ved de enkelte sygdomme, og mange af billederne kan for øvrigt være ganske smukke. Derfor er det også morsomt og givende at undervise i patologi.

Patologi udnytter og bygger videre på al den spændende teori, man lærer under studiet. Moderne patologi betjener sig af mange avancerede metoder, og der er derfor også meget gode muligheder for at lave original og tidssvarende videnskab.

Patologer har travlt (som så mange andre), men ordnede arbejdsforhold og ingen vagter

Nævn tre ulemper ved dit speciale?

a. Den direkte patientkontakt mangler, men man diskuterer ofte patienterne på tværfaglige konferencer.

b. Hvis man ikke kan forestille sig at sidde halvdelen af dagen og kikke i mikroskop, skal man finde noget andet.

c. Jeg kan ikke komme på nogen tredje ulempe

Ville du specialisere dig i noget andet i dag, hvis du havde muligheden?

Nej

Hvordan ser fremtiden ud for dit speciale mht. rekruttering, udvikling og forsknings-muligheder?

Fremtiden ser lys ud. Godt nok savner vi i øjeblikket adskillige overlæger, men mange er på vej. Der vil dog stadig være plads til flere, og udviklingsmulighederne er store, også indenfor forskning.

Hvorfor skal unge læger vælge dit speciale?

Spændende og velordnet diagnostisk arbejde, rigtig gode muligheder for forskning og karriere.

Patologisk anatomi: Hvor, hvor mange og hvordan?

Hvor?

Patologisk anatomi og cytologi er helt overvejende et hospitalsspeciale, og der findes ikke fuldtidspraktiserende speciallæger. Der er ingen lands-/landsdelsafdelinger i specialet. Patologiafdelinger ved lands-/landsdelssygehusene varetager højt specialiserede opgaver (såsom neuropatologi, hæmatopatologi mv.) i overensstemmelse med de kliniske specialers landsdelsfunktioner. Hoveduddannelsesforløbene anbefales af Sundhedsstyrelsen fordelt med 3,5 hoveduddannelsesforløb i region Nord, 3 i region Syd og 5,5 i region Øst.

Hvor mange?

I 2003 var der 23 patologiafdelinger med ca. 210 ansatte læger.

Sundhedsstyrelsen har i Dimensioneringsplan 2003 anbefalet, at der årligt opslås 12 hoveduddannelsesforløb i patologisk anatomi ved en kombination af afdelinger med forskellig grad af faglig subspecialisering, således at målbeskrivelsens opstillede mål kan opnås.

Hvordan?

Speciallægeuddannelsen i patologisk anatomi og cytologi består af en introduktionsuddannelse og en hoveduddannelse.

Introduktionsuddannelsen varer 1 år og omfatter de mere basale kompetencer inden for patologien og giver den uddannelsessøgende indblik i faget.

Hoveduddannelsen varer 4 år med ansættelser, der tilsammen sikrer, at målbeskrivelsens kompetencer opfyldes. Uddannelsen foregår gennem ansættelse i godkendte forløb på Patologiske Institutter. Det er under disse ansættelser at den mere organspecifikke del af patologien læres og relateres til klinikken.

Læs mere på www.sst.dk

Af Anne Marie Jelsig, chefredaktør, Sund & Hed

Speciale: Klinisk mikrobiologi

0

For en medicinstuderende kan det være vanskeligt at få et overblik over, hvad de forskellige specialer indebærer. Derfor har Sund & Hed i dette forår indbudt en række speciallæger til at skrive om deres speciale. I løbet af foråret vil du derfor stifte bekendtskab med bl.a. følgende specialer: Klinisk mikrobiologi, Patologisk anatomi, Gynækologi & Ob.,Reumatologi, Arbejdsmedicin, Hæmatologi, Kardiologi og Radiologi.

Af Anne Marie Jelsig,
Chefredaktør, Sund & Hed