Home Anmeldelser af bøger

Anmeldelser af bøger

Vi modtager løbende bøger til anmeldelse – er du interesseret i at anmelde en bog, hvor du efterfølgende kan beholde den, så tag endelig fat i os på sundoghed@sundoghed.dk. Bøgerne kan ses på denne side.

Rammer for anmeldelse:
Boganmeldelserne skal fylde ca. en halv side (1600-1800 tegn inkl. mellemrum) og indeholde dit navn, studie og semester/modul. Titlen skal indeholde bogens navn.
Anmeldelserne skal afspejle din egen holdning til bogen; synes du, andre studerende skal købe bogen? Hvorfor – hvorfor ikke? Er den studierelevant? Er den pensumrelevant? Er den pengene værd?  
Du har ca. to måneder til at læse og anmelde bogen (præcise datoer aftales med redaktøren) – herefter kan du frit beholde bogen.

Tidligere anmeldelser kan læses her: https://www.sundoghed.dk/kategori/fagboeger/

Bøger klar til anmeldelse

Forskning, kvalitet og klinisk praksis – Grundbog for sundhedsprofessionelle redigeret af Per Jørgensen, Mette Kjølby og Jens Winther Jensen. Munksgaard.
Håndbog i sygepleje – Psykiatri. Marina Wichmand Nielsen (red.). FADL’s Forlag.
Retsmedicin. Jørgen Lange Thomsen (red.). FADL’s Forlag.
Sundhedskapital – Investeringer i kroppen af Kristian Larsen. Samfunds litteratur.
Borgernær sygepleje. Tina Risager (red.), FADL’s Forlag.
Hvad er vedvarende uforklarede fysiske symptomer? Af Peter la Cour. FADL’s Forlag.
Gennem sprækkerne – opdagelser i et demensforløb af Marianne Iben Hansen. Gads forlag.
Håndbog i sygepleje – hæmatologi. Pernille Claudius Welinder (red.). FADL’s Forlag.
Grundbog i klinisk psykiatrisk sygepleje af Frederik Alkier Gildberg, Louise Ahrendt, Gitte Munksgaard & Kristian Alexander
Jul Paaske (red.) FADL’s Forlag.
Sygepleje & akutte tilstande – bind 4 – Steen Hundborg (red.). FADL’s Forlag.
Bibliotek for læger – Det farlige arbejdsliv – Hverdagens udfordringer før og nu – Tidsskrift for sundhedens historie, kultur og etik.
December 2020. 212. årgang.
Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi af Johanne Lind Rasmussen og Maria Kjøller Pedersen (red.) Gads forlag.

Cardiology-2-Go: A Systematic Overview af Daniel Fyenbo, Morten Schmidt og Jens Sundbøll. E-bog.
Bibliotek for læger – Legemsøvelser og lagengymnastik. Et nyt blik på kropspioneren J. P. Müller. Tidsskrift for sundhedens historie, kultur og etik. September 2020/212. Årgang.
Folkesygdomme – Grundbog til sygeplejefaget af Britta Hørdam og Anne-Katrine Mathiassen (RED.). FADL’s Forlag.
Bibliotek for læger.
I dybfryseren – Livet som læge i Antarktis. Marts 2020.
Corona – Lille organisme, store konsekvenser. Juni 2020.
Tidsskrift for sundhedens historie, kultur og etik. 212. Årgang.
Håndbog i sygepleje – Lunger af Birgit Refsgaard Iversen.
Håndbog i sygepleje – Endokrinologi af Louise Engelund Thomsen og Charlotte Schiøtz (red.).
FADL’s Forlag.

Krop og bevægelse i idræt og sundhed – Kulturanalytiske tilgange af Susanne Ravn og Signe Højbjerre Larsen (red.). Syddansk Universitetsforlag.
Livet efter kræft, senfølger og andre udfordringer efter afsluttet kræftbehandling af Bobby Zachariae og Mimi Yung Mehlsen (red.). FADL’s Forlag.
– En lærebog om håndtering af udfordringer efter kræftbehandling.
Psykologi i medicinsk praksis af Malene Flensborg Damholdt og Mimi Yung Mehlsen. FADL’s Forlag.
– Lærebog i psykologi til medicinstuderende.
Medicinsk fagsprog II af Hanne Bech Müller. Munksgaard.
Træk vejret & hold fødderne på jorden. Grounding – hvordan man bevarer en sund psyke og et sundt legeme af Birthe Bavnbæk. Forlaget Allium.
Livsmod og livsglæde på trods af uhelbredelig sygdom af Annie Dunch. Dunch’s Forlag.
Kompendium i kvalitetsudvikling – Rammer og redskaber af Jacob Anhøj. Munksgaard.
Hvor der er håb. Fra teori til sundhedsfaglig praksis af Vibeke Graven og Jan Brødslev Olsen. Samfunds litteratur.
Klinisk beslutningstagen. Sygeplejefaglige perspektiver af Ben Farid Røjgaard Nielsen og Helle Barbesgaard (red.).
FADL’s Forlag.
Medicinsk kommunikation af Kaj Sparle Christensen, Søren Cold, Tove Hansen, Merete Jørgensen, Anette Fischer Pedersen
og Birgitte Dahl Pedersen (red.). FADL’S Forlag.
Bibliotek for læger. Galskab og inspiration. Bygninger og skæbner på Sct. Hans Hospital gennem 200 år.
Tidsskrift for sundhedens historie, kultur og etik. September 2019 / 211. Årgang.
Bibliotek for læger. Lev dine helte! Sundhedsprofessionelle bør forkæle deres indre legebarn.
Tidsskrift for sundhedens historie, kultur og etik. December 2019 / 211. Årgang.
Sundhedsvæsen og sundhedspolitik af Signild Vallgårda (red.) og Allan Krasnik (red.). Munksgaard.
Sygepleje & klinisk beslutningstagen – Bind 1, Sygepleje & klinisk lederskab – Bind 2, Sygepleje & patientinvolvering – Bind 3
af Steen Hundborg (red.). FADL’s Forlag.
Håndbog i sygepleje – Kardiologi af Heidi Glud og Jesper Kjærsgaard (red.). FADL’s Forlag.
– Guide til kardiologisk sygepleje.
100 gode råd i sygeplejen af Ruth Asferg Holst. FADL’s Forlag.
Symptomkontrol i palliativ medicin. En quickguide af Svend Saalbach Ottesen, Mette Asbjørn Neergaard, Bodil Abild Jespersen
og Jonas Sørensen. FADL’s Forlag.
I embedsmedfør. Medicinske selveksperimenter gennem tiden af Lasse Romer Olsen. FADL’s Forlag.
– Vold mod egen krop i videnskabens tjeneste.