Home Anmeldelser af bøger

Anmeldelser af bøger

Vi modtager løbende bøger til anmeldelse – er du interesseret i at anmelde en bog, hvor du efterfølgende kan beholde den, så tag endelig fat i os på sundoghed@sundoghed.dk. Bøgerne kan ses på denne side.

Rammer for anmeldelse:
Boganmeldelserne skal fylde ca. en halv side (1600-1800 tegn inkl. mellemrum) og indeholde dit navn, studie og semester/modul. Titlen skal indeholde bogens navn.
Anmeldelserne skal afspejle din egen holdning til bogen; synes du, andre studerende skal købe bogen? Hvorfor – hvorfor ikke? Er den studierelevant? Er den pensumrelevant? Er den pengene værd?  
Du har ca. to måneder til at læse og anmelde bogen (præcise datoer aftales med redaktøren) – herefter kan du frit beholde bogen.

Tidligere anmeldelser kan læses her: https://www.sundoghed.dk/kategori/fagboeger/

Bøger klar til anmeldelse

22 temateorier til kvalitativ forskning af Ann Dorit Guassora, Susanne Reventlow og Kirsti Malterud. FADL’s Forlag.
Symptomer & Syndromer – neurologi. FADL’s Forlag.
Klinisk anæstesi af Alexander Kai Thomsen. Forlaget Munksgaard.
Bibliotek for læger: Organisk lertøj – Når naturen bliver til kunst. Tidsskrift for sundhedens historie, kultur og etik.
Destruktiv digitalisering. En debatbog om Sundhedsplatformen 2016-2021. Af Niels Bentzon og Jacob Rosenberg. FADL’s Forlag.
Patientinvolvering. Med konceptet Coaching to Selfcare. Britta Hørdam. FADL’s Forlag.
Aktiv ledelse. En bog til læger, sygeplejersker og andre i ledelsesroller. Randi Beier-Holgersen og Ture Larsen. FADL’s Forlag.
Sundhedspsykologi i sygeplejen. Steen Hundborg (red.) FADL’s Forlag.
En tryg begyndelse. Graviditet, fødsel og den første barselstid. Ranka Skak. Gads forlag.
Håndbog i sygepleje – Psykiatri. Marina Wichmand Nielsen (red.). FADL’s Forlag.
Sundhedskapital – Investeringer i kroppen af Kristian Larsen. Samfunds litteratur.
Borgernær sygepleje. Tina Risager (red.), FADL’s Forlag.
Gennem sprækkerne – opdagelser i et demensforløb af Marianne Iben Hansen. Gads forlag.
Grundbog i klinisk psykiatrisk sygepleje af Frederik Alkier Gildberg, Louise Ahrendt, Gitte Munksgaard & Kristian Alexander
Jul Paaske (red.) FADL’s Forlag.
Sygepleje & akutte tilstande – bind 4 – Steen Hundborg (red.). FADL’s Forlag.
Bibliotek for læger – Det farlige arbejdsliv – Hverdagens udfordringer før og nu – Tidsskrift for sundhedens historie, kultur og etik.
December 2020. 212. årgang.
Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi af Johanne Lind Rasmussen og Maria Kjøller Pedersen (red.) Gads forlag.

Cardiology-2-Go: A Systematic Overview af Daniel Fyenbo, Morten Schmidt og Jens Sundbøll. E-bog.
Bibliotek for læger – Legemsøvelser og lagengymnastik. Et nyt blik på kropspioneren J. P. Müller. Tidsskrift for sundhedens historie, kultur og etik. September 2020/212. Årgang.
Bibliotek for læger.
I dybfryseren – Livet som læge i Antarktis. Marts 2020.
Corona – Lille organisme, store konsekvenser. Juni 2020.
Tidsskrift for sundhedens historie, kultur og etik. 212. Årgang.
Håndbog i sygepleje – Lunger af Birgit Refsgaard Iversen.
Håndbog i sygepleje – Endokrinologi af Louise Engelund Thomsen og Charlotte Schiøtz (red.).
FADL’s Forlag.

Livet efter kræft, senfølger og andre udfordringer efter afsluttet kræftbehandling af Bobby Zachariae og Mimi Yung Mehlsen (red.). FADL’s Forlag.
– En lærebog om håndtering af udfordringer efter kræftbehandling.
Medicinsk fagsprog II af Hanne Bech Müller. Munksgaard.
Træk vejret & hold fødderne på jorden. Grounding – hvordan man bevarer en sund psyke og et sundt legeme af Birthe Bavnbæk. Forlaget Allium.
Livsmod og livsglæde på trods af uhelbredelig sygdom af Annie Dunch. Dunch’s Forlag.
Kompendium i kvalitetsudvikling – Rammer og redskaber af Jacob Anhøj. Munksgaard.
Hvor der er håb. Fra teori til sundhedsfaglig praksis af Vibeke Graven og Jan Brødslev Olsen. Samfunds litteratur.
Klinisk beslutningstagen. Sygeplejefaglige perspektiver af Ben Farid Røjgaard Nielsen og Helle Barbesgaard (red.).
FADL’s Forlag.
Bibliotek for læger. Galskab og inspiration. Bygninger og skæbner på Sct. Hans Hospital gennem 200 år.
Tidsskrift for sundhedens historie, kultur og etik. September 2019 / 211. Årgang.
Bibliotek for læger. Lev dine helte! Sundhedsprofessionelle bør forkæle deres indre legebarn.
Tidsskrift for sundhedens historie, kultur og etik. December 2019 / 211. Årgang.
Sundhedsvæsen og sundhedspolitik af Signild Vallgårda (red.) og Allan Krasnik (red.). Munksgaard.
Sygepleje & klinisk beslutningstagen – Bind 1, Sygepleje & klinisk lederskab – Bind 2, Sygepleje & patientinvolvering – Bind 3
af Steen Hundborg (red.). FADL’s Forlag.
Håndbog i sygepleje – Kardiologi af Heidi Glud og Jesper Kjærsgaard (red.). FADL’s Forlag.
– Guide til kardiologisk sygepleje.
100 gode råd i sygeplejen af Ruth Asferg Holst. FADL’s Forlag.
Symptomkontrol i palliativ medicin. En quickguide af Svend Saalbach Ottesen, Mette Asbjørn Neergaard, Bodil Abild Jespersen
og Jonas Sørensen. FADL’s Forlag.
I embedsmedfør. Medicinske selveksperimenter gennem tiden af Lasse Romer Olsen. FADL’s Forlag.
– Vold mod egen krop i videnskabens tjeneste.