Udgivelsesplan

Udgivelsesplan for efteråret 2019 og foråret 2020

Fra efteråret 2017 og frem udgives bladet Sund & Hed to gange pr. semester.

Alle artikler sendes til sundoghed@sundoghed.dk
Annoncer fra foreninger og organisationer sendes til sundoghed@sundoghed.dk

NUMMER DEADLINE FOR MATERIALELEVERING (torsdag) UDKOMMER (mandag)
21-03: #Oktober 26. september kl. 12.00 7. oktober
21-04: #November 14. november 12.00 25. november
22-01: #Marts 20. februar 12.00 2. marts
22-02: #Maj 23. april 12.00 4. maj